Vefkler

İslam büyükleri bu vefkler tertip etmek hususunda ve usulünce  üzerinde çok uğraşmışlardır. Vefkler tertibi hesap (matematik) ilmine dayanır. Bahislerde gectiği gibi arapça her harfin karşılığı olarak bir rakam bir sayı bulmuşlardır.

Bu Vefkler rakam ile bütün Esmai ilahinin adetleri bulunmuş hatta kur’an daki sürelerin harfleri sayıya çevrilerek hesaplanmış ve bununla bu vefkler ortaya çıkmıştır. Bir vefk yapımı yazmak o esmayı ve ya ayeti kat sayısıyla yazmaya eşit olduğunu söylemişlerdir. Vefk’leri İnsanların üzerindeki manevi rahatsızlıkları hastalıkları defetmek için eskiden böyle vefkler yapılır o şahıs bunu üzerinde taşırdı.

Mesela Lafza-i celal (Allah) adedi olan sayısı ile üçlü vefk yapmak istersek üçlü vefkin tarhı olan sayıyı çıkarır, sonrası kalan sayıyı üçe böleriz çıkan harici kısmeti olan 18 i üçlünün birinci hanesine yazar ve birer zamla artırarak nihayete kadar vefki doldururuz. Vefk bu şekilde tamamlanmış olur. Üçlü vefk diğer vefklerin en çabuk tesir edenidir.Herkes kendi mensupmolduğu mizac ve unsurlara göre kendisine en uygun olan esmayı seçerek vefk yapıp üzerinde taşır ve mensubu olduğu yıldızın saatinde o esmayı adedince zikrederse ve buna devam ederse çok kısa sürede büyük başarılara erişir halk arasında sevilir dileğine ulaşır.

İslam dininde nazarın değdiği cihetle Nazarcıların ve düğüm bağlayan üfürükçülerin şerrinden Allah’a sığınmak vardır. İşte sürei Felak bundan bahseder ve bi zatihi Hazreti Peygambere yapılan  büyünün bozulması için bu ayetin geldiğini tefsirler beyan eder. Süreyi Nas,ta Şeytan ve cin den bahseder ve bunların şerrinden, Allaha sığınmamız emrolunur. Kur’anda Cin den bahseden Cin süresi ve Rahman süresi de var ve daha bazı surelerdede mevcut insanlar zaman zaman kendilerini rahatsız eden bu görünmez varlıkların şerrinden korunmak için muhtelif çarelere baş vurmuşlardır. Dini folklorumuzda  bunlara ait bir çok misaller mevcuttur.

İşte bu Vefk de bunlardan birisidir. Vefk yapılırken ayet esma müvekkillerinin isimleri bulmaya ve yapılan işlere onları yöneltmeye çalışmak gerekir matlup ve maksud olan işi gördürmeye yarar yapılan vefkin hem ülvi hem süfli melek ve hadimlerini bulup yapılan işe yöneltmek maksadı gerekir yönlenmezlerse vefk’ten umulan fayda zuhura gelmez ve dilek olmaz. Hayır işlerinde fatiha inşirah kadir ihlas süreleri okunur.

Şer işlerinde fatiha fil tebbet kafirun süreleri okunur mutlaka salavatı şeriyfe okunur 21 kere yıldızın buhurunu yakmak unutulmamalıdır.  Esmaül Hüsna’dan seçilen esmalarda okunmalıdır bu şekilde vefk tamamlanır ve istenilen yolda başarı sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir